• Nadkrokevní izolace

Nadrokevní izolace je způsob zateplení střechy, kdy se vytváří vrstva izolace s pomocí desek nebo na bednění až nad krovem. Výhodou je lepší vzhled a získání většího prostoru v podkrovní místnosti (oproti klasickému zateplení mezi a pod krokvemi) a možnost využití krovu jako estetické či designové součásti místnosti. Nadrokevní izolace umožňují také dostatečné větrání střešní krytiny. Další důležitou, zejména ekonomickou, výhodou nadkrokevním izolace je lepší izolační vlastnost a tím snížení nákladů na energie (tzv. se eliminují tepelné mosty – izolační vrstva je souvislá bez přerušení). Nadkrokevní izolace se vyznačuje také dlouhou životností, jednoduchou montáží a minimální hmotností. Nadkrokevní izolace je vhodným řešením pro šikmé střechy.